TALLENTEET

Työn alla ...
Kokoustallenteet
​VIIKON SANA

Tältä sivulta voit lukea Nurmijärven uutisissa viikoittain julkaista-

van Toivoa torstaihin -kirjoituksen.

TODISTUKSIA NETISSÄ

Tälle sivulle on koottu YouTubesta muutamia tavallisten suoma-laisten Jumalan todellisuudesta ja muuttavasta voimasta kerto-

via henkilökohtaisia todistuksia.

OPETUSTA NETISSÄ

Sivut sisältävät joitakin linkkejä seurakuntamme arvojen mukai-

sille - niin koti-, kuin ulkomaisillekin - opetussivustoille. Kyse ei kuitenkaan ole oman seurakuntamme sivustoista, joten vähäi-

siä eroavaisuuksia meidän opetukseemme saattaa esiintyä.

KIRJASTO

Seurakunnan kirjasto on tarkoitettu palvelemaan seurakuntalai-

sia ja lainaaminen on jäsenille maksutonta. Kirjastosta löytyy

niin tieto- kuin opetuskirjatkin, elämänkertoja ja kristillisiä romaa-

neja tietenkään unohtamatta.