Että he olisivat yhtä 

Meistä jokainen on syntynyt johonkin perheeseen, jonka jäseniä olemme. Emme ole voineet valita perhettä emmekä vanhempia. Perheenjäsenten välille muodostuvat suhteet vaikuttavat siihen, millainen ilmapiiri kodissa vallitsee. Yhteisistä asioista voidaan keskustella ja olla erimieltä, mutta luonnollista on, kun pysymme kuitenkin perheessä ja toimimme yhdessä toisten kanssa. Olemme syntyneet myös Jumalan muodostamaan perheeseen, jonka ilmapiiri muodostuu rakentavasta yhteydestä. "Niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä - mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis - niin on Kristuskin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi, ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa Henkeä." (1Kor.12:12-13). Jokainen ruumiinosa on välttämätön, jotta ruumis olisi täydellinen, ja koko ruumista ohjaa yksi ainoa pää.

 

Kristus ja seurakunta

Seurakunnan yhteyttä syventävä vaikutus on yhteisellä

ehtoollisen vietolla. Kristus on yksi leipä, josta me kaikki olemme osalliset. Paavali vertaa, että seurakunta on myös hengellisessä avioliitossa Kristus ja seurakunta, hän kuvaa tätä salaisuudeksi (Ef.5:25-32). Yksi ikuinen salaisuus on, että me kaikki saamme perinnöksi pelastuksen Kristuksen kautta, myös pakanat. Toinen salaisuus on, että "Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa; sillä pasuuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme". Valtava hetki kun saamme muuttaa kirkkauteen, jos olemme silloin paikalla.

 

Jeesus myös varusti seurakuntaa. "Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen" (Ef.4:11-12). Jeesuksen tahto on, että kaikilla perheessä on tehtävä, jolla voi palvella ja rakentaa Jumalan valtakuntaa. Yli kaiken Jeesuksen tahto on, että keskinäinen rakkaus vallitsee perheessä, samoin kuin isä toivoo perheessä vallitsevan rakkaudellisen ilmapiirin: "Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus." (Joh.13:34-35).

 

Keskinäinen yhteys

Heprealaiskirjeen 10. luku puhuu myös keskinäisen yhteyden ja rohkaisemisen tarpeesta: "Pysykäämme, järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen; ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin; älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme." Jeesus antoi esimerkin ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagogaan ja opetti siellä. Pyhä Henki toimii ja vaikuttaa seurakunnan keskellä, rohkaisten, kehottaen ja vahvistaen. Tänään Jeesuksen paluun päivä on lähempänä kuin uskoontulon hetkellämme. Valvokaamme siis omaa tilaamme ja rohkaiskaamme toinen toistamme Kristuksen ruumiin jäseninä vaeltamaan keskinäisessä yhteydessä kestävinä uskossa.

 

Ossi Husu

Paimenen sana